Międzynarodowy konkurs fotograficzny „RISKY dla bezpiecznego miejsca pracy”

Zachęcamy również do udziału w międzynarodowym konkursie fotograficznym pt. „RISKY dla bezpiecznego miejsca pracy”.

Komputer to pewnie przełomowy wynalazek ułatwiający życie milionom ludzi na świecie. Pomaga on w wielu dziedzinach, do których w najważniejszym stopniu zalicza się pracę oraz organizowanie czasu wolnego. Komputer oraz Internet wywierają ogromny wpływ na nasz sposób uczenia się, pracy, przechowywania informacji, komunikacji. Ze względu na wiele zalet stał się on ważnym i nieodłącznym narzędziem naszej rzeczywistości, jak się okazuje często używanym bez umiaru. Aby praca z komputerem była coraz bardziej efektywna tworzone są coraz lepsze programy, które zyskują najwyższe standardy i są wykorzystywane w prawie każdej firmie.

Wydawać by się mogło, że to urządzenie dzięki swojej funkcjonalności pozostaje bez wad. Niestety, wynalazek ten niesie ze sobą wiele zgubnych skutków. Lista potencjalnych zagrożeń wynikających z nierozsądnego używania sprzętu komputerowego jest bardzo długa, poczynając od zaniedbywania zdrowia fizycznego, uzależnień czy też narażania się na niebezpieczeństwo, cyberprzemoc.

Negatywny wpływ z korzystania z komputera na zdrowie człowieka stanowi niepodważalny fakt. Poprzez nieracjonalne korzystanie z komputera narażamy organizm na wady wzroku, wady postawy, ograniczamy aktywność fizyczną, a co najważniejsze zaczynamy odczuwać potrzebę ciągłego spędzania czasu przed komputerem, co prowadzi do uzależnienia oraz zaburzeń psychicznych, rozdrażnienia czy agresji. Bardzo ważnym aspektem są również czynniki stresogenne wynikające z wykorzystywania i obsługiwania komputerów w pracy czy w domu. Praca związana z obsługą komputera jest bez wątpienia przyczyną dużego stresu. Dotyczy to przede wszystkim osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z komputerem a także tych, które zajmują się tym od wielu lat. Wymagane zachowanie bezbłędności, niezawodności i wysokiej efektywności przy obsłudze wielu programów prowadzi do obciążenia psychicznego, spowodowanego m.in. obawą czy podołamy postawionym nam wymaganiom. Ponadto, taka praca podlega przeważnie ścisłej kontroli, wykonywana jest w samotności, często bez wsparcia ze strony współpracowników, co dodatkowo zwiększa poziom stresu. Nieodłącznym elementem korzystania z komputera jest również Internet, który niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw związanych z przemocą wirtualną, cyberterroryzmem, stalkingiem i podobnymi zjawiskami. Internet staje się prawdziwą bronią w rękach nieodpowiednich osób. Wirusy umieszczane na wielu stronach www to prawdziwa plaga Internetu. Znanym zjawiskiem w świecie wirtualnym są także kradzieże tożsamości, pieniędzy a także wyłudzenia.

Zdobycze techniki wykorzystywane są również w celach przestępczych. Celem tych działań mogą być obiekty infrastruktury strategicznej, ważne systemy informatyczne ale również inne obiekty związane z elektronicznym przetwarzaniem danych. Mogą to być naruszenia praw autorskich, niszczenie danych zapisanych w komputerach lub całych programów komputerowych. Co najgorsze, ze względu na pewną anonimowość w sieci trudno jest ustalić sprawcę, zwłaszcza jeżeli jest on świadom swojego postępowania i zaciera wszelkie pozostawione przez siebie ślady.

Z powyższych powodów ochrona i zabezpieczenia powinny stać się sprawą priorytetową dla użytkowników komputerów, którzy bardzo często napotykają na wszelkie niebezpieczeństwa z powodu własnej nieodpowiedzialności, braku wiedzy (wirusy, robaki, spyware, adware, keylogers, instalowanie rootkitów, ataki na sieć wewnętrzną, kradzież i niszczenie danych, zmiana konfiguracji systemu operacyjnego, itp.). Niewiedza na temat wymogów bezpieczeństwa i ochrony oraz sposobu ich realizacji, brak świadomości co do konieczności poszanowania zasad oraz nieznajomość wykrywania zagrożeń i reagowania na naruszanie bezpieczeństwa są niestety w obecnych czasach zjawiskiem powszechnym. Projekt „RISKY Knowledge” wychodzi naprzeciw tym trudnościom i jest idealnym rozwiązaniem w dziedzinie edukowania pozwalającego na bezpieczniejsze korzystanie z komputera przez osoby o różnym stopniu zaawansowania informatycznego. Zawiera dużą różnorodność kształcenia w zakresie ochrony i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad i zagadnień pokrewnych. Najważniejszym celem projektu jest pomoc w zwalczaniu istniejących zagrożeń poprzez zapewnienie profesjonalnego i elastycznego narzędzia, które pomaga rozwijać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, podnosi świadomość bezpiecznego przetwarzania danych, co w ogromnym stopniu przyczynia się do umiejętnego identyfikowania podstawowych czynników zagrożenia oraz niwelowania stresu związanego z niebezpieczeństwem.

W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie pracy bez komputera. Praktycznie każde miejsce pracy związane jest z technologiami ICT, gdyż urządzenia nowych technologii przyczyniają się do poprawy i wydajności pracy, są niezastąpionym narzędziem. Praktyka pokazuje, że nieumiejętna obsługa tych urządzeń czy brak nawet podstawowej wiedzy z zakresu ochrony i bezpieczeństwa stanowić może ogromne zagrożenie. Dlatego tak ważne jest podnoszenie wiedzy oraz umiejętności bezpiecznej obsługi urządzeń nowych technologii co wpłynie pozytywnie na wzrost bezpieczeństwa miejsca pracy. Zorganizowana w krajach Unii Europejskiej społeczna kampania informacyjna „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012-13 – Partnerstwo dla prewencji”, koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ma właśnie na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Projekt „RISKY Knowledge” poprzez założone cele świetnie wpisuje się w te ogólnoeuropejskie działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa pracy. Sam konkurs fotograficzny pn. „RISKY dla bezpiecznego miejsca pracy”, którego organizatorami są partnerzy realizujący projekt „RISKY Knowledge” oraz Stora Enso Poland S.A.(producent o zasięgu globalnym wyrobów papierniczych, opakowaniowych i drzewnych z historią ponad 700 lat, zatrudniający około 27 000 pracowników w ponad 35 krajach świata) jest doskonałą okazją do wizualizacji naszych wyobrażeń o wpływie technik ICT na bezpieczeństwo pracy.

Konkurs ten jest działaniem wpisującym się w ideę kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012-13 – „Partnerstwo dla prewencji” ponieważ jego celem jest promocja i wzmocnienie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, promowanie działań zapobiegających zagrożeniom w pracy związanym z pracą z wykorzystaniem urządzeń IT, zachęcanie do podejmowania działań związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz promowanie partnerstwa i angażowanie różnych grup pracowniczych do włączenia się w proces podwyższania bezpieczeństwa i produktywności.

Zapraszamy do współtworzenia coraz bezpieczniejszych miejsc pracy i ich otoczenia. Czekamy na Wasze fotografie.

Szczegóły w regulaminie:
Regulamin konkursu foto – RISKY_pl_v1

Oraz na stronach:
http://www.healthy-workplaces.eu/en/hw2012
http://www.riskyknowledge.com/
http://www.healthy-workplaces.eu/en/about/about_the_campaign
http://www.healthy-workplaces.eu/pl/resources/campaign-essentials#mainContent#appendix
http://www.ciop.pl/425.html