Konkurs foto pn. Prewencja wypadkowa

W imieniu organizatorów, którymi są: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Warszawie Oddział w Ostrołęce, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie Biuro Terenowe w Ostrołęce, ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. oraz STORA ENSO Poland S.A. gorąco zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Prewencja wypadkowa”.

Konkurs jest skierowany do wszystkich fotografujących, bez ograniczeń wiekowych czy zawodowych i ma na celu przede wszystkim propagowanie bezpieczeństwa w pracy.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć pod adresami:
http://www.pip.gov.pl/
http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=422
oraz w załączniku do artykułu z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu foto – Prewencja wypadkowa