Kontakt

Dane Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego:
Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne
pl. gen J. Bema 14, 07-410 Ostrołęka
BNP Paribas SA
nr 28 2030 0045 1110 0000 0310 1370

NIP: 758-233-49-19

mail: kontakt@otf.ostroleka.pl

Można się z nami skontaktować używając powyższego adresu mailowego, bądź telefonicznie pod nr 504 213 805 ( p. Daniel Ejsymont – prezes)

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych w postaci adresu e-mail jest Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne pl. gen J. Bema 14, 07-410 Ostrołęka, e-mail: kontakt@otf.ostroleka.pl zwanym dalej OTF.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu społecznego w celu realizacji odpowiedzi na Państwa mail. Szczegółowe informacje dotyczące prywatności, bezpieczeństwa i danych osobowych znajdują się Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www.otf.ostroleka.pl

 

 

Oficjalna strona internetowa Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego