Dołącz do nas

Zapraszamy w szeregi OTF!

Aby stać się pełnoprawnym członkiem należy:

  1. Zapoznać się ze statutem OTF.
  2. Wypełnić deklarację członkowską.
  3. Dostarczyć zestaw własnych fotografii (portfolio).
    O przyjęciu decyduje Zarząd OTF po obejrzeniu dostarczonych fotografii.
  4. Po akceptacji kandydata/tki należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

Deklarację oraz Statut można pobrać ze strony www.otf.ostroleka.pl – zakładka dokumenty.  Deklarację można przekazać prezesowi p. Daniel Ejsymont tel. 504 213 805 lub skarbnikowi p. Zenon Kowalczyk (do Galerii Ostrołęka) (my pilnujemy papierologii) na konto bankowe BGŻ SA Oddział w Ostrołęce nr 28 2030 0045 1110 0000 0310 1370 wpłacamy natomiast opłatę wpisową oraz opłaty członkowskie.

Jednocześnie przypominamy iż członkowie OTF są zobowiązani do opłacania składki rocznej w  wysokości 60zł (ustalonej na walnym zgromadzeniu OTF), płatnej w całości lub w dowolnych ratach na w/w konto bankowe.

Dane do przelewu:
Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne
pl. gen J. Bema 14, 07-410 Ostrołęka
BGŻ SA Oddział w Ostrołęce
nr 28 2030 0045 1110 0000 0310 1370

Oficjalna strona internetowa Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego