Dołącz do nas

Zapraszamy w szeregi OTF!

Aby stać się pełnoprawnym członkiem należy:

  1. Zapoznać się ze statutem OTF.
  2. Wypełnić deklarację członkowską.
  3. Dostarczyć zestaw własnych fotografii.
    O przyjęciu decyduje Zarząd OTF po obejrzeniu dostarczonych fotografii.
  4. Po akceptacji kandydata/tki należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

Deklarację można pobrać ze strony www lub osobiście w Galerii Ostrołęka u pani Jolanty Góralskiej (wiceprezes), bądź Daniela Ejsymonta (skarbnik). U nich można zostawić wypełnione dokumenty. Opcjonalnie deklaracje można przekazać prezesowi lub skarbnikowi (my pilnujemy papierologii) na spotkaniach OTF natomiast opłatę wpisową oraz opłatę członkowską uiszczamy u Daniela Ejsymonta – skarbnika OTF, lub przesyłamy na konto bankowe BGŻ SA Oddział w Ostrołęce nr 28 2030 0045 1110 0000 0310 1370.

Jednocześnie przypominamy iż członkowie OTF są zobowiązani do opłacania składki rocznej w  wysokości 60zł (ustalonej na walnym zgromadzeniu OTF), płatnej w całości lub w dowolnych ratach u skarbnika.

Dane do przelewu:
Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne
pl. gen J. Bema 14, 07-410 Ostrołęka
BGŻ SA Oddział w Ostrołęce
nr 28 2030 0045 1110 0000 0310 1370

Oficjalna strona internetowa Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego