Zapraszamy na wystawę promującą album „Festiwal Sztuki 3M”

Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne oraz Ostrołęckie Centrum Kultury zaprasza do odwiedzenia wystawy promującej Album dokumentujący „Festiwal Sztuki Materiał Medium Metafora 3M”, którą od 19 grudnia 2019 można oglądać w Galerii Ostrołęka.
Wydawnictwo realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Miasto Ostrołęka wyłonionego w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych.

„Festiwal Sztuki 3m- materiał, medium, metafora” – to jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych, jakie
odbywały się w Ostrołęce. Przez 10 lat, począwszy od 2006 roku, odbyło się 9 edycji festiwalu, ostatnia w 2015 roku.
Każda związana z innym materiałem, z którym mierzyli się zaproszeni artyści z kraju, z zagranicy i oczywiście również
z Ostrołęki. Każda edycja to wystawa, do udziału w której dyrektor artystyczny festiwalu zapraszał artystów, tworzących w wybranym materiale. Pojawiały się też prace, które rzadko są udostępniane publiczności na wystawach np.
kamień litograficzny, matryce do grafik wytrawiane w metalu czy tradycyjna wycinanka kurpiowska „Drzewko życia”. To także warsztaty artystyczne, które towarzyszyły wybranym edycjom. Uczestnikami tych warsztatów byli głównie mieszkańcy miasta, w którym festiwal gościł, a prace powstałe podczas warsztatów towarzyszyły wystawom głównym.
Pomysłodawcą festiwalu był ówczesny kierownik „Galerii Ostrołęka” OCK – Leszek Sokoll, który był również dyrektorem
artystycznym wszystkich edycji oraz kuratorem pierwszych trzech. (…) Od samego początku festiwal wspierał Mazowiecki Instytut Kultury, zarówno organizacyjnie jak i merytorycznie, a od trzeciej edycji został jego głównym organizatorem. Jako, że pomysł narodził się w Ostrołęce każda edycja festiwalu rozpoczynała się wystawą w tym mieście, a później gościł on w różnych miastach na Mazowszu.”

(fragment wstępu do albumu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.