Konkurs Fotograficzny „InQbator 2017” pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki

Galeria Ostrołęka OCK i Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne zapraszają wszystkich fotografujących do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego „InQbator ”. Kategorie jak dotychczas: 1. Spektakle teatralne 2. Wokół festiwalu

Prace o formacie nie mniejszym niż 20×30 cm i nie większym niż 50x60cm (wykonane w technice dowolnej, nie oprawione oraz bezwarunkowo na płycie CD) należy złożyć osobiście lub nadesłać w sztywnym opakowaniu z dopiskiem na kopercie „InQbator 2017”, na adres Galerii Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 14, do dnia 30 września 2017 roku wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i podpisanym oświadczeniem (do pobrania na str. OCK i OTF). Czekają nagrody i udział w wystawie. Regulamin konkursu, karty zgłoszenia i oświadczenia na stronach www.ock-ostroleka.pl i www.otf.ostroleka.pl

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Jolanta Góralska – „Galeria Ostrołęka” tel. 297643954.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz oświadczenie do pobrania tutaj:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Oświadczenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.