Warsztaty Fotograficzne w ramach IV OFF

Warsztaty fotograficzne
„Fotografia artystyczna jako środek do opisywania świata nie wprost”

W dniu 19 października w ramach trwającego IV Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii rozpoczną się warsztaty fotograficzne poświęcone modern piktorializmowi, które poprowadzi znany fotografik Mieczysław Wielomski. Adresowane są do wszystkich zainteresowanych fotografią.

Modern piktorializm jest nurtem w fotografii współczesnej odwołującym się do zasad piktorializmu, z tą jednak różnicą, że miejsce technik szlachetnych zajęła fotografia cyfrowa.
Idea fotografii piktorialnej wyłoniła się w końcu XIX w. jako jeden z nurtów świadomie tworzonej fotografii artystycznej. Polegała na indywidualnej ingerencji artysty w każdą wykonaną przezeń odbitkę, tj. na zerwaniu z mechanicznym procesem pozytywowym.
Jej główną zasadą było traktowanie fotografii nie tylko jako zapisu fragmentu rzeczywistości, ale osobistej transkrypcji artystycznej twórcy dzieła.
Modern piktorializm korzysta z idei dziewiętnastowiecznej szkoły piktorializmu. Kierunek został zapoczątkowany i rozwijany przez Mieczysława Wielomskiego.

W programie warsztatów w Ostrołęce m.in.

19 października godz. 19.oo – spotkanie zapoznawcze

  • Początek warsztatów – jak fotografować czyli elementy składowe: timing, wybór ujęcia (atrakcyjność kadru), rola światła, odpowiednie posługiwanie się sprzętem fotograficznym, fotografia jako sztuka i jak to robić (można się tego nauczyć!)

20 października – fotografujemy pejzaż

  • wykłady o estetyce obrazu, mistrzowie fotografii, fotografia a malarstwo, piktorializm i jego znaczenie w fotografii artystycznej, piktorializm dzisiaj
  • praca z komputerem
  • wernisaż wystawy Cisza tylko w oddali (Piktorial Team)
  • c.d. pracy z komputerem i rozmowy wieczorne

21 października – fotografujemy pejzaż

  • c.d. pracy z komputerem
  • spotkanie finalne, omówienie powstałych prac warsztatowych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o zgłaszanie się do „Galerii Ostrołęka” OCK pl. Bema 14, tel. 29 7643954. Koszt całości to 50 zł. Ilość miejsc ograniczona.