Akademia Fotografii – IV spotkanie

Na kolejnych zajęciach Akademii, tym razem pod bacznym okiem prezesa OTF Adama Wołosza, uczestnicy mogli utrwalić zdobytą do tej pory wiedzę i umiejętności oraz poznali jej praktyczne zastosowanie. Ponieważ ze względu na przedświąteczne przygotowania nie wszyscy uczestnicy akademii wykonali „zadania domowe”, jeden z prowadzących, mając to na uwadze, zrobił to za nich, a efekty tych ćwiczeń zostały dokładnie omówione.


W dalszej części zajęć jako wstęp do bardziej złożonych zagadnień związanych z kompozycją, Daniel omówił pojęcie perspektywy i oddziaływanie ogniskowej obiektywu na jej przedstawienie, a Kuba pokazał to w praktyce. Następnie uczestnicy podobnie jak przed dwoma tygodniami mogli samodzielnie przekonać się o skutkach zastosowania różnych ogniskowych i poćwiczyć przy wydatnej pomocy dwójki uczestników jako modeli.
W ten oto sposób zakończyła się niejako pierwsza część zajęć, traktująca o podstawach niezbędnych do świadomego fotografowania. Na następnych spotkaniach będzą omawiane zagadnienia kompozycji obrazu na fotografii.
Z fotograficznym pozdrowieniem – kiedyś mówiło się pęknięcia kliszy, dziś nie zaryzykuję życzenia pęknięcia matrycy :-).


1