Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Ciało – kronika chwil”

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa fotografujących do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, którego tematem jest ciało.
Każdy fragment czasu, chwila naszego życia pozostawia ślad. Ślady te odnajdujemy w sobie, na sobie, poza sobą. Powstały one świadomie, zgodnie z naszą wolą lub wręcz przeciwnie. Mimo że zatarte, pozostawiają ślad śladu, znak – jak pudełko po pierścionku zaręczynowym. Z czasem powstaje kolekcja intencjonalna, synkretyczna tych śladów. Staje się ona świadectwem chwil dla nas istotnych, a każdy ślad  prowokuje do tropienia. Tropimy- starając się odtworzyć zdarzenia, i czas, i przyczyny, i ludzi, i wreszcie… zrozumieć, lub choćby tego próbować.


Ciało, współstanowiące o naszym bycie, jest kształtowane i naznaczane niemal codziennie. Człowiek czyni  to z potrzeby chwili, dla demonstracji swego statusu, stosunku do otoczenia. Niezależnie od nas, ciało naznaczane jest przez naturę, czas i los.
Celem głównym konkursu „Ciało – kronika chwil” jest poszukiwanie  sygnatur chwili z życia ludzi „ubranych w ciało” w skali: od euforii radości do dramatu. Jest to odnajdywanie człowieka w jego ciele.

Organizatorzy

  • Ostrołęckie Centrum Kultury – „Galeria Ostrołęka”
  • Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Bliższych informacji na temat konkursu udziela Jolanta Góralska
„Galeria Ostrołęka” pl. Bema 14 tel. 29 764 39 54

Do pobrania:
Regulamin konkursu fotograficznego – CIAŁO
Karta zgłoszenia konkursu fotograficznego – CIAŁO