Akademia Fotografii – V spotkanie

Tym razem w kameralnym nastroju i miłej atmosferze uczestnicy akademii mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami kompozycji obrazu fotograficznego i prawami rządzącymi odbiorem fotografii przez człowieka.


Akademia Fotografii
Omawianiu poszczególnych zagadnień towarzyszyły przykładowe zdjęcia, które ilustrowały jak poprawnie skomponować zawartość kadru, a także jakich sytuacji starać się unikać. Uwagę prowadzących zwróciła spora aktywność słuchaczy, co pozwala sądzić, iż pomysł Kuby, zorganizowania takiej akademii był strzałem w dziesiątkę.
Akademia Fotografii
Coraz żywsze zainteresowanie osób uczęszczających na zajęcia mobilizuje nas do jeszcze lepszej pracy. Jednocześnie zmusza – co niezmiernie cieszy – do sięgania do coraz głębszych pokładów naszej skromnej wiedzy i doświadczenia.

Z fotograficznymi pozdrowieniami i życzeniami samych dobrych kadrów w czasie nadchodzącego długiego weekendu – Daniel i Kuba.