Konkurs im. H. Rogozińskiego – Taki Pejzaż

H.-Rogozinski-fot-M_OstaszeGorąco zachęcamy do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym im. Henryka Rogozińskiego – pn. „Taki Pejzaż” zorganizowanego przez Dom Kultury w Czarnej Białostockiej i Klub Fotografii Przyrodniczej i Artystycznej „Pryzmat” prowadzony przez Andrzeja Kudlewskiego, członka Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego.


Poniżej zamieszczamy Regulamin konkursu:

ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest otwarty i skierowany do wszystkich pełnoletnich pasjonatów fotografii, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2. niniejszego Regulaminu Konkursu.-.kontakt z organizatorem. akudlewski@wp.pl tel .692948803
 2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie, organizatorzy, członkowie Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin – oraz osoby zawodowo związane z fotografią.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest płatne. Opłata organizacyjna od każdego uczestnika wynosi 20 zł (wydanie katalogu pokonkursowego) i należy ją wpłacić na podane konto organizatora konkursu.
  Dom Kultury w Czarnej Białostockiej;
  PKO BP 89 1020 1332 0000 1102 0037 4322.
  Prace nieopłacone nie będą podlegały ocenie Jury.
 4. Termin nadsyłania prac od dnia 1.10.2012 do dnia 31.12.2012r.
 5. Przesłane prace powinny być wykonane w technice fotograficznej w minimalnym formacie 30 x 40 cm. Maksymalny format wykonanych prac to 30 x 45 cm. Dopuszcza się wydruki na papierze fotograficznym. Do zdjęć należy dołączyć płytę CD ze zdjęciami w rozdzielczości 300 dpi w formacie jpg lub tiff opisaną godłem jak na kopercie z kartą zgłoszenia.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace, lub 1 zestaw nie przekraczający 3 zdjęć, który traktowany będzie jako 1-jedna praca. Wyklucza się prace nagradzane w innych konkursach fotograficznych.
 7. Przyjmowane prace nie mogą być podklejone. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać tytuł pracy i godło (pseudonim artystyczny) autora. W wypadku zestawu należy podać kolejność prezentacji fotografii. Prace muszą być dostarczone w płaskim i usztywnionym opakowaniu. Prace pogniecione i uszkodzone nie będą oceniane.
 8. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem (pseudonimem artystycznym) autora, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia: imię i nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym, numer telefonu, adres e-mail, tytuł zdjęcia oraz kserokopię wpłaty na podane konto organizatora.
 9. Zgłoszone do Konkursu prace nie będą zwracane ich autorom.
JURY – członkowie Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego

Zdzisław Rynkiewicz – Białystok – Członek Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF), Członek Królewskiego Towarzystwa Fotograficznego Wielkiej Brytanii (RPS).

Marek Dolecki – Białystok – AFRP Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej oraz ZPAF

Marek Tomaszuk – Białystok – AFRP Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej

Ryszard Zięckowski – Białystok – AFRP,AFIAP – Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej

Współorganizatorzy i sponsorzy konkursu:

Sponsorzy